روزنامک: رضاشاه پهلوی و سياست بركنارکردن و بازداشت آنگلوفیل ها (عوامل دولت لندن)
27 اسفند 1394 - 17 مارس 2016

رضاشاه پهلوی و سياست بركنارکردن و بازداشت آنگلوفیل ها (عوامل دولت لندن)

رضاشاه پهلوی که قبلا یک ژنرال مازندرانیِ ناسیونالیست بود پس از کودتا و همچنین بعد از شاه شدن، راهی جز بکارگرفتن همان مُهره های قدیمی و عمدتا از عوامل دولت لندن برای امور غیر نظامی نداشت. دستیاران او از افسران تیپ قزاق (با آموزش نظامی روسی) بودند و فاقد تجربه اداری ـ اقتصادی.
    رضاشاه که می دانست تا عوامل دولت لندن در صدر امور اداری ـ اقتصادی و دیپلماسی کشور باشند و مدیر نشریات، ایده و طرح های او دقیقا اجرا نخواهند شد و وضعیت کشور نسبت به گذشته (عصر قاجارهای مغول تبار) تغییر نخواهد کرد و مردم روشن نخواهند شد چند سال پس از آغاز سلطنت، سياست «برق آسا بركنار كردن مقامات آنگوفیل و فراماسونر و پارتی باز، بازداشت و خلع درجه کردن نظاميان متمایل به آنان و پاکسازی مؤسسات» را در پيش گرفت. مرور زمان (تاریخ) نشان داده است که همین برکنارشدگان و مورد بی مِهری قرار گرفته شدگان، در توطئه اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 دست داشتند و پس از تبعید او توسط انگلیسی ها دوباره بر سر کار آمدند و یکی از آنان فروغی بود که نخست وزیر شد.
    مروري بر تاريخچه كارهاي رضاشاه در جریان اخراج مقامات فاسد و آنگلوفیل (نزدیک به دولت انگلستان) و خلع درجه افسران مورد تردید، موارد جالبی به چشم می خورد. مثلا، بسیار دیده شده است که رضاشاه پيش از ظهر دستور خلع درجه يك نظامي ارشد را صادر كرده و عصر همان روز وي را بخشيده بود. مورخانِ وقت اين روش را سیاست ویژه رضاشاه در پيشگيري از فساد، خیانت و بي نظمي و نوعی اخطار عمومی ذکر کرده و نوشته اند که چون وي از ميان توده مردم برخاسته بود روانشناسي ایرانیان را بخوبي مي دانست و می خواست بگوید که اگر دست از پا خطا کنند به این صورت برکنار و مجازات می شوند.
     يكي از اين مقامات برکنارشده آن دوره عبدالحسين تيمور تاش وزير دربار رضاشاه بود كه در دي ماه 1311 در خانه اش بازداشت و محاكمه او از 25 اسفند اين سال آغاز و پس از سه جلسه به جرم ارتشاء به سه سال زندان محكوم شد. به همين گونه فيروزميرزا وزير دارايي كه ظرف يك چشم برهم زدن از وزارت عزل و بازداشت و محاكمه شد و به جرم ارتشاء محكوم گرديد.
     بايد دانست كه فيروزميرزا ملقب به نصرت الدوله نوه مظفرالدين شاه در جريان قرارداد 1299 وثوق الدوله با انگلستان كه اگر به اجرا در مي آمد ايران تحت الحمايه دولت لندن مي شد وزير كابينه و يكي از دريافت كنندگان رشوه نقدي از انگلستان بود كه بعدا اين پول را به خزانه ايران ريخت. طبق روايات، هواداران انگليسي اش اورا به رضا شاه تحميل كرده بودند.
    به باور یک مفسّر، اینک تشخیص کسانی که مورد نظر دولت لندن هستند آسان است و آن نظر انداختن در وبسایت بی بی سی است.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved