روزنامک: ... و بالاخره قانون ملي شدن نفت تصويب شد ـ روز ملی ـ اخطارهای تازه
27 اسفند 1394 - 17 مارس 2016

... و بالاخره قانون ملي شدن نفت تصويب شد ـ روز ملی ـ اخطارهای تازه

15 مارس 1951 ( 24 اسفند 1329 ) پس از سالها مبارزه، تغيير كابينه ها و بالاخره ترور رزم آرا نخست وزير وقت، طرح دكتر محمد مصدق و يارانش مبني بر ملّي شدن نفت كشور به اتفاق آراء به تصويب مجلس شورا رسيد و انتشار خبر آن، ايرانيان را به گونه اي شادمان ساخت كه به خيابانها ريختند و تا نيمه شب شادي كردند. پس از تصويب طرح، مردم نمايندگان مجلس را بر روي دوش از بهارستان به خانه هايشان رسانيدند. روزهاي بعد نيز شادي مردم قطع نشد و تا پايان ايام نوروز آن سال ادامه يافت.
     چهار روز بعد (29 اسفند) سنا نيز به رغم اعتراض شديد دولت انگلستان، طرح را تصويب و همان روز به امضاي شاه رسيد و قانون شد. بعدا به پيشنهاد دكتر مصدق «29 اسفند» روز ملّي و تعطيل عمومي اعلام شد. از آغاز قرن 20 نفت ايران در انحصار انگلستان بود (قرارداد دارسی). در سال 1394 ( 2015) ایرادهایی به الگوی قراردادهای نفتی در شرف تصویب گرفته شده ازجمله ایراد دکتر احمد توکّلی که آن را با قراداد دارسی و تمدید آن در 1933 مقایسه کرده و اخطار داده است که کاری نشود که مسائل قبل تجدید شود.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved