روزنامک: «هما» 54 ساله شد ـ اشاره به یک دشواری ایرانی ـ آمریکاییان در رفت و آمد میان ایران و آمریکا
11 فروردين 1395 - 30 مارس 2016

«هما» 54 ساله شد ـ اشاره به یک دشواری ایرانی ـ آمریکاییان در رفت و آمد میان ایران و آمریکا

27 مارچ 1962 (هشتم فروردین 1341)، ايران بمانند ساير کشورها داراي يک شرکت ملّي هواپيمايي (اختصارا: هما) شد. قبلا «ايران اير» يک شرکت غيردولتي بود. سال ها و تا فروردین 1359 که پرزیدنت کارتر مناسبات آمریکا با ایران و ویزاهای ایرانیان را لغو کرد، ایرانیان می توانستند با هواپیمایی خود ـ بدون توقف ـ از تهران به آمریکا سفر کنند و بالعکس. دانشجویان از تخفیف 50 درصدی و بازنشستگان از تخفیف 40 درصدی برخوردار بودند.
    پس از سازش هسته ای معروف به برجام، ایرانیان همچنان در انتظار تجدید پرواز هواپیماهای ایرانی به آمریکا و هواپیماهای آمریکایی به ایران هستند تا از شهر اقامتگاه خود و بدون توقف های متعدد بین راه، میان دو کشور رفت و آمد کنند. تا زمان قطع پروازهای مستقیم، شمار ایرانیان در آمریکا به یکصد هزار تَن نمی رسید که اینک نزدیک به دو میلیون نفر است. یک ایرانی ـ آمریکایی اینک باید مثلا با هواپیماهای امارات و قطر و ... از روی تهران به خلیج فارس پرواز کند و پس از چند ساعت توقف در اینجا، دوباره همان مسافت را طی کند تا به تهران برسد. باید خرسندسازی مردم تأمین شود که یک عامل بسیار مهم در جهان امروز است.
     طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در ایران تنها دولت (مؤسسه دولتی) حق دارد شرکت هواپیمایی داشته باشد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved