روزنامک: نخستين اندازه گيري محيط زمين، و زمان وقوع رويدادها ازجمله صدور اعلامیه کوروش و افتادن مصر، لیبی، آتن و دلتای دانوب به دست ایرانیان
2 تير 1395 - 22 ژوئن 2016

نخستين اندازه گيري محيط زمين، و زمان وقوع رويدادها ازجمله صدور اعلامیه کوروش و افتادن مصر، لیبی، آتن و دلتای دانوب به دست ایرانیان

اراتوستنس Eratosthenes دانشمند يوناني تبار عهد باستان 19 ژوئن سال 240 پيش از ميلاد اندازه گيري محيط زمين را بر پايه علم هندسه به پايان بُرد. وي در اسكندريه مصر و در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر اساس احتساب زاويه برآورد كرد.
     اراتوستنس كه بسال 267 پيش از ميلاد در سيرن واقع در شمال آفريقا (ليبي امروز) به دنيا آمده بود 72 سال عمر كرد. وي نخستين رياضيدان و فضا شناسي است كه به اندازه گيري محيط زمين پرداخته بود. او با محاسبات خود، زمان نسبتا دقيق وقوع رويدادهاي مهم تاريخ قرون قديم از جمله صدور اعلامیه کوروش بزرگ درباره حقوق انسان و ایجاد جامعه مشترک المنافع جهانی، لشکرکشی ایرانیان به یونان و تصرف آتن، افتادن مصر، لیبی و منطقه دلتای دانوب ازجمله رومانی امروز به دست ایرانیان و ... را بر حسب مبدأ (اوریجین) خود به دست آورده بود كه در قرون معاصر پس از تطبيق با تقويم ميلادي تازه اعلام شده اند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved