روزنامک: سيبويه ايراني كه براي زبان عربي، صرف و نحو (گرامر) نوشت
2 تير 1395 - 22 ژوئن 2016

سيبويه ايراني كه براي زبان عربي، صرف و نحو (گرامر) نوشت

دائرة المعارف ادبيات و زبانها، ماه ژوئن سال 840 ميلادي (و دو قرن پس از شكست امپراتوري ايران باستان از عرب) را پايان تلاش سيبويه ايراني براي تنظيم صرف و نحو و دستور زبان عربي ذكر كرده است كه وي اين قواعد را در تاليف خود «الكتاب» به دست داده است.
     تا آن زمان، زبان عربي، صرف و نحو مدوّن (گرامر= دستور زبان) نداشت و كار سيبويه ايراني خدمت بزرگي به همه تازیان بشمار مي آيد. سيبويه كه با اين اقدام، از تاريخ لقب «نَحوي» گرفته است در ايالت فارس به دنيا آمده بود. وي كه از فارس به شهر ساوه رفته بود در 40 سالگي در اين شهر وفات يافت. طبق برخي نوشته ها 38 ساله بود كه فوت شد. [سیبویه به معنای فردی که بوی سیب می دهد.].
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved