روزنامک: تأسیس نخستین بانک غیر دولتی ایران در بهمن 1328 و اعلامِ تضمینِ حساب ها و سپرده ها از سوی دولت
9 بهمن 1397 - 29 ژانويه 2019

تأسیس نخستین بانک غیر دولتی ایران در بهمن 1328 و اعلامِ تضمینِ حساب ها و سپرده ها از سوی دولت

یکم بهمن ماه 1328 اعلام شد که دولت وقت با تأسیس یک بانک غیر دولتی که نخستین بانک از این دست در ایران است موافقت کرده است و این بانگ به نام «بانک بازرگانی ایران» بزودی با سرمایه 5 میلیون تومان [پول آن زمان] آغاز بکار خواهد کرد، هیج خارجی در آن سهیم نیست و نخستین شعبه آن در خیابان بوذرجمهری تأسیس خواهد شد. مؤسس و مدیر آن «مصطفی تجدّد» است.
     روز بعد مقام مریوط در دولت وقت به مردم اطمینان داد که اگر در بانک غیر دولتی بازرگانی ایران حساب باز کنند و پول سپرده کنند، دولت همچنانکه که در سایر کشورها مرسوم است، پول آنان و بازداخت آن را تضمین می کند. در آن زمان، ایران هنوز بانک مرکزی نداشت و بانک ملّی تا حدودی وظایف بانک مرکزی را انجام می داد. بانک مرکزی یازده سال بعد، در 1339 تأسیس شد. طبق یک استاندارد جهانی، مؤسس و یا مؤسسان بانک غیر دولتی و یا مختلط باید معادل نیمی از سرمایه اسمی خود را در بانک مرکزی بسپارند تا تضمینی برای مردم باشد و در صورت مسئله دارشدنِ یک بانک، بانک مرکزی اداره آن را بدست می گیرد تا سر و سامان یابد و مشتریان نیز احساس اطمینان و آرامش کنند. تاریخ قرون 19 و 20 نشان داده است که در چند کشور، ورشکستگی یک بانک به اعتراض عمومی اصحاب حساب ها و آشوب انجامیده بود. بانک مرکزی و شورای پول و ذخایر هر کشور مجوّز تأسیس بانک صادر می کنند و در نتیجه مسئولیت دارند.
     بانک بازرگانی ایران در سال 1331 و پس از اینکه دکتر مصدق بانک شاهی متعلق به انگلیسی ها را در تهران تعطیل کرد ساختمان آن در میدان سپه [میدان امام خمینی] را خرید و شعبه مرکزی خودرا در آنجا مستقر ساخت و به تأسیس شعب در سراسر کشور دست زد. این بانک پس از انقلاب، بمانند بانک های غیر دولتی دیگر مصادره شد و بانک بازرگانی «بانک تجارت» نام گرفته است. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها را در ردیف مؤسسات دولتی قرار داده است. مصطفی تجدد در 1358 و در 71 سالگی درگذشت.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved