روزنامک: ایجاد سازمان تأمین اجتماعی در ایران در بهمن ماه 1331، یادگار مصدق
9 بهمن 1397 - 29 ژانويه 2019

ایجاد سازمان تأمین اجتماعی در ایران در بهمن ماه 1331، یادگار مصدق

دوم بهمن 1331 (22 ژانويه 1953) دکتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در یک اعلامیه تاریخی، دستور تاسيس فوري سازمان بيمه هاي اجتماعي را در ايران (معادل سوشِل سِکیوریتی در آمریکا) كه از ابتكارهاي وي به منظور تامين رفاه عمومي و رفع نگرانی در دوران پیری ـ با برخورداری از مزایای بازنشستگی ـ بشمار مي رود صادر كرد. مصدق وعده بيمه بازنشستگي، از کار افتادگي، بيکاري و درمان کارگران را قبلا داده بود که تا آن زمان در ايران سابقه نداشت. «تاريخ»، تاسيس اين سازمان در ايران را به نام مصدق ثبت کرده است. این تشکیلات که در آغاز کار، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران (دستمزدبگیران به استثنای کارمندان رسمی دولت که مقررات بازنشستگی جداگانه داشته اند) عنوان داشت بعدا به «تامین اجتماعی» تغییر نام داده شد و درسال 1392 = 2013 میلادی خبرساز شده بود و گزارش از ریخت و پاش های متعدد در آن داده می شد.
     با اين حساب، بيمه هاي اجتماعي كارگران ايران در سال 1397 (ژانویه 2019) 66 ساله شده است. برقراری سوشِل سِکیوریتی آمریکا (تامین اجتماعی) از ابتکارات اف. دي. روزولت رئیس جمهوری وقت و هلندی تبار این فدراسیون است. فرق «تامین اجتماعی» ایران و کشورهای دیگر دراین است که در این کشورها همه کارکنان (صاحب درآمد از کارکردن، نه سود سرمایه و درآمد بدون زحمتکشی) را شامل می شود (بدون استثناء قائل شدن برای کارمندان رسمی دولت که در ایران مرسوم است) و پرداخت سهم تأمین اجتماعی از درآمد کارکرد اجباری است. در آمریکا و کشورهای دیگر بازنشستگی، امری عمومی است و کسانی که به سن معیّن برسند (که قانون تعیین می کند و در آمريکا 65 سال تمام است) و حد اقلِ مدت زمان کارکردن و پرداخت سهم تامین اجتماعی از درآمد ناشی از کار کردن خودرا داشته باشند می توانند بازنشسته شوند. در آمریکا، این حد اقل مدت زمان کارکردن و پرداخت سهم تأمین اجتماعی چهار سال است. مقررات تامین اجتماعی سبب شده است که مردم دغدغه دوران پیری را نداشته باشند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved