روزنامک: داشتن «نام نيك» در تاریخ باید همواره مَدِ نظر دولت مردان و سیاست مداران باشد ـ نظرات مهم كالينگوود درباره مطالعه تاریخ، فلسفهِ تاریخ، تعریف آزادی و ... ـ روزنامه نگاران و تاریخ نویسان مردانِ فکر هستند
1 اسفند 1397 - 20 فوريه 2019

داشتن «نام نيك» در تاریخ باید همواره مَدِ نظر دولت مردان و سیاست مداران باشد ـ نظرات مهم كالينگوود درباره مطالعه تاریخ، فلسفهِ تاریخ، تعریف آزادی و ... ـ روزنامه نگاران و تاریخ نویسان مردانِ فکر هستند

«رابين جورج كالينگوود Robin George Collingwood» تاريخدان و فيلسوف انگليسي كه 21 فوريه 1889 به دنيا آمد و 54 سال عُمر كرد در زمينه فلسفه عقيده دارد كه ريشه «فلسفه» را بايد در «تاريخ» جستجو كرد، نه در علوم. وي تاريخ باستان را با بررسي سكه ها، سنگنبشته ها، آثار هنري و معماري و اكتشافات تازه باستانشناسي دوباره نويسي كرده است.
     وی گفته است که با یک نگاه به تصویرِ سنگ تراشیدهِ داریوش بزرگ در پِرسپولیس [تخت جمشید]، لباس، کلاه و کرسی او می توان به عظمت تمدن و پیشرفت ایران باستان (پرشیا) پی بُرد. کالینگوود که نهم ژانویه 1943 درگذشت در زمینه فلسفهِ تاریخ (وجود نيرو و عامل واحد و يا چند نيروي مشخّصِ حاکم بر شکل گيري تاريخ، و به عبارت ديگر؛ تکرار رویداد)، کالینگوود عقیده ای مشابه «هِگِل» داشت. او در مطالعه تاریخ، توجه و دقّت به تفکّرات چهره های تاریخی دارد که برانگیزاننده آنان به انجام کارهای مهم، نوسازی ها، تغییرات، اصلاحات و انتقالات بوده اند.
     به نظر كالينگوود، بهتر است هر مورّخ ضمن شرح رويدادها، به تحليل آنها از ديدگاه خود بپردازد تا کتاب های تاريخ متنوع باشند.
     او تعريف «آزادي كامل» را در پرداختن فرد به آن چه را كه بخواهد ارائه دهد و بگويد خلاصه كرده است و بنابراين ممانعت از خلاقيّت را عملي خلاف آزادي دانسته است. از دیدگاه کالینگوود، هرگونه خلاقیّت در هرزمینه (نه فقط در موسیقی، نقاشی، تئاتر و نویسندگی)، هنر بشمار می آید.
     كالينگوود نيز «تاريخنگاري» را ادامه «روزنامه نگاري» دانسته و تاكيد بر افزودن سابقه تاريخي يك خبر (رویداد روز) را بر آن دارد كه از آن زمان رواج يافته است و اين سابقه نويسي بر خبر نبايد به صورت تفسير آن بر آيد كه «تفسير = نظر» از «خبر که باید مطلق باشد» جداست. کالینگوود تاریخنگاران و روزنامه نگاران را «مردان فکر» لقب داده است.
     كالينگوود كه 19 کتاب و 131 رساله و مقاله از خود به جاي گذارده تاكيد بر اين دارد كه سياستمداران و دولت مردان بايد «تاريخ» را مطالعه كنند تا اشتباهات تكرار نشود و از خود «نام نيك» باقي بگذارند. قضاوت تاریخ تأثیرگذار است و تاریخ پاک شدنی نیست.
     كتاب های معروف كالينگوود عبارتند از: فلسفه تاریخ،The Idea Of History، اصول هنر (خلّاقیّت)، درباره روش فلسفی، «رومن بريتين»، درباره فن و حرفه تاريخنگاري و ....
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved