روزنامک: دكترينِ نيکسون
1 اسفند 1397 - 20 فوريه 2019

دكترينِ نيکسون

ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا كه با تظاهرات بدون وقفه مخالفان آمريكايي ِ ادامه جنگ ويتنام و نيز هزينه هاي سنگين اين جنگ و بُن بَست نبرد رو به رو شده بود 18 فوريه 1970 اعلام داشت كه از اين پس هنگامي آمريكا به يك متحد خود كه در معرض تهاجم و خطر است كمك خواهد كرد كه اين متحد، خود نيز قادر به اقدام باشد. به عبارت ديگر كمك كردن به دولتي كه خود نتواند براي باقي ماندن كاري انجام دهد بيهوده است.
     نيكسون اعلام كرد كه كمكهاي آمريكا از آن پس «غير مستقيم» خواهد بود و نظامیان آمريكايي مگر در شرايط خاص به کمک اعزام نخواهند شد.
     اين اعلاميه به «دكترين نيكسون» معروف شده است.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved