روزنامک: روزی که «دکارت» صاحب فرمول «جامعه» درگذشت ـ فرمول مهم «جامعه» ـ اگر ازدواج ها برپایه این فرمول انجام بگیرد، سعادت خانوادگی تأمین و آمار طلاق به صِفر نزدیک خواهد شد ـ تدریس این فرمول در دبیرستان های ایران در دوران نظام پیشین
1 اسفند 1397 - 20 فوريه 2019

روزی که «دکارت» صاحب فرمول «جامعه» درگذشت ـ فرمول مهم «جامعه» ـ اگر ازدواج ها برپایه این فرمول انجام بگیرد، سعادت خانوادگی تأمین و آمار طلاق به صِفر نزدیک خواهد شد ـ تدریس این فرمول در دبیرستان های ایران در دوران نظام پیشین

11 فوریه 1650 سالمرگ رنه دکارت Rene Descartes فیلسوف فرانسوی است که در سوئد فوت شد. وی به دعوت دربار سوئد به استکهلم رفته بود. دکارت 31 مارس 1596 به دنیا آمده بود.
    Discours de la Methode مهمترين اثر این فيلسوف و رياضي دان فرانسوي است که روش تازه ای برای «يافتن حقيقت» را به دست مي دهد. در همين كتاب است كه مي گويد: تافكر مي كنم (مي توانم فكر كنم) زنده هستم، و يك انسان زنده بايد به جامعه فايده برساند.
     عقايد و نظريه هاي دكارت كه از مهمترين فلاسفه اروپا در قرون جديد بشمار مي رود بيش از هرانديشمند ديگر در دوران معاصر مورد استفاده بوده است. دكارت نخستين انديشمندي بود كه روش ارسطو را دنبال نكرد و براي تحقيق و اثبات، يك روش علمي در پيش گرفت كه به انقلاب در فلسفه تعبير شده است. تعريف او از جامعه كه به صورت يك فرمول رياضي عرضه شده هميشگي و جاويدان خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پايه اش قانون نوشته مي شود.
     اين فرمول كه در مدارس تدريس و تشريح مي شود در مورد هرجامعه از كوچكترين آن (خانواده = زن و شوهر) تا احزاب، جوامع ملي و جامعه بين المللي صدق مي كند و شامل مي شود. دانستن مفهوم فرمول دکارت برای هرکس از فرد عادی تا سیاستمدار و دولتمرد لازم است که بدون در نظر داشتن آن و بکاربردنش در انتخاب همسر و همکار، و رفتار در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق نخواهد شد. اگر در فرمول جامعه كه دكارت آن را به دست داده است تغييري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و ديگر، جامعه اي وجود نخواهد داشت. اين فرمول بسيار مهم از اين قرار است:
     جمع (دو نفر يا بيشتر) + هدف مشترك + كمك به هم براي رسيدن به هدف مشترك = جامعه
     اگر در طرف اول اين فرمول، يكي از سه عنصر لَنگ بزند معادله به وجود نخواهد آمد، يعني جامعه اي نخواهد بود، و در اين صورت جامعه تبديل به «اجتماع» مي شود (جمع شدن چند نفر در گوشه ای با هدف هاي مختلف و یا بدون همكاري باهم).
     مثال: زن و مرد + هدف مشترك كه همانا رفع نياز و تامين سعادت است + همدلي و همياري براي رسيدن به هدف مشترك = جامعه خانواده. به همين ترتيب ساير جوامع. طبق این فرمول؛ اگر زن و شوهر داراي يك هدف نباشند و اگر داراي يك هدف باشند ولي براي رسيدن به اين هدف به يكديگر كمك نكنند و هميار و همدل نباشند، جامعه خانواده وجود نخواهد داشت. فلسفه طلاق همين است.
    دهها سال است که اندیشمندان و جامعه شناسان ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار طلاق و درگیری های زن و شوهری توصیه می کنند که مردان و زنان برپایه فرمول دکارت (فرمول جامعه و کوچک ترین جامعه، جامعه خانواده) ازدواج کنند تا سعادت خانوادگی تأمین و آمار طلاق به صِفر نزدیک شود. انتشار آمار طلاق در پایان سال 1339 (1961) در ایران که ایجاد نگرانی کرده بود سبب شد که از سال بعد فرمول دکارت وارد کتاب های درسی دبیرستانهای کشور شود و دبیران مربوط وسیعا و دقیقا آن را تدریس کنند و از دانش آموزان بخواهند که در آن زمینه انشاء بنویسند.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved