روزنامک: روزي که مهاجرت زردها به آمریکا محدود شد
1 اسفند 1397 - 20 فوريه 2019

روزي که مهاجرت زردها به آمریکا محدود شد

به رغم مخالفت رئيس جمهوري وقت آمريكا، ششم فوریه 1917 قوه مقنّنه اين كشور (كنگره) و هر دو مجلس با بيش از دوسوم آراء مهاجرت زردها (مردم آسیای شرقی) را به آمريكا محدود ساخت. قبلا کانادا چنین کرده بود. مخالفت با مهاجرت زردها عمدتا به اين جهت بود كه نه تنها به فرهنگ ملي خود پايبند بودند و قاطي مهاجران ديگر نمي شدند، بلكه در ايالات غربي آمريكا با مزد كم كار مي كردند و باعث بيكاري ديگران و كاهش دستمزد ها شده بودند. اين محدوديت چند دهه بعد برطرف شد.
     باوجود این محدوديت دهها ساله، هم اکنون شش تا هفت درصد جمعیت 330 میلیونی فدراسیون آمریکا را زردها تشکیل می دهند. چینیان مقیم آمریکا همچنان به آموزش زبان مادری به فرزندان خود که در آمریکا به دنیا آمده اند می پردازند و فرهنگ نیاکان را دنبال می کنند. طبق گزارش های رسانه ای، در فدراسیون آمریکا حدود 25 میلیون مقیم موقت و یا مهاجر غیرقانونی زندگی می کنند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved