روزنامک: فرضیه پرداز و مورّخ تاريخ اقتصاد: همه جنگها، ناآرامی ها و انقلابات ریشه اقتصادی دارد
9 اسفند 1397 - 28 فوريه 2019

فرضیه پرداز و مورّخ تاريخ اقتصاد: همه جنگها، ناآرامی ها و انقلابات ریشه اقتصادی دارد

«ويليام جيمز اشلي William James Ashley» مورخ تاريخ اقتصاد که 25 فوریه 1860 به دنيا آمد و 23 ژوئیه 1927 درگذشت صاحب تحقیقات فراوان در تاريخ اقتصاد و تحولات ناشی از آن و در این زمینه دارای چند فرضیه، گفته است که برخی از مورّخان به عامل اقتصاد در ایحاد تحولات و وقوع رویدادها توجه کافی نکرده و آن را در جایگاه خود قرار نداده و از این بابت کوتاهی کرده اند.
    «اشلی» ریشه جنگها، ناآرامی ها و انقلابات را اقتصادی می بیند. به باور او، «عامل اقتصاد» باعث تقريبا همه جنگها در سراسر تاريخ بشر بوده است و اين جنگها موجب دگرگوني ها شده اند.
     وی بیش از هراندیشمند دیگر نقش قیمت ها، دستمزدها و درآمدها را در ثبات و یا بی ثباتی یک جامعه به دست داده است. تألیف او «مروري بر تاريخ اقتصادي» اثری است مهم و در زمان خود کتاب درسی در دانشگاهها.
     از «اشلی» 9 کتاب برجای مانده است از این قرار: مقدمه تاریخ اقتصاد و فرضیه های مربوط در دو جلد، اقتصاد سیاسی، طلا و قیمت ها، جایگاه اقتصاد در تاریخ، اهمیت هماهنگی دستمزدها، ... و مسئله تعرفه ها.
     «اشلی» رساله ای هم درباره چگونگی (راه و روش) انتشار مجله اقتصادی و نقش چنین مجلات در حیات اقتصادی یک جامعه و روشن ساختن دولتمردان، سیاستمداران و افراد دارد. وی از پادشاه انگلستان لقب «Sir» گرفته است.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved