روزنامک: آغاز پاورق نویسی مجلات از اپریل 1854
14 فروردين 1398 - 3 آوريل 2019

آغاز پاورق نویسی مجلات از اپریل 1854


    مخاطب مجله روزنامک:
    
    از چه زمانی، پاورق نویسی در مجلات پدید آمده است؟.
    
    پاسخ:
    
    از اپریل 1854 داستان «اوقات سخت» نوشته چارلز ديكنز به صورت پاورق (سريال) در مجله آغاز شد و الگو قرار گرفت.
     پاورق كردن داستان در مجله ها از آن پس به صورت امري عادي در آمده است. اين پاورق نويسيِ مجله ها يك قرن بعد محدود شد (نَه متوقف) و مجله ها به جاي چند پاورق، به انتشار داستان هاي كوتاه (بدون دنباله) و یکی ـ دو پاورق پرداخته اند كه ادامه دارد. مجلات عمومی (نَه تخصّصی) از دهه نخست قرن 21 برخی از صفحات خودرا به انتشار مطالب آموزشی با سبک ژورنالیستی با هدف بالا بردن سطح آگاهی ها و معلومات عمومی مخاطبان اختصاص داده اند و آگهی ها (اعلان ـ اَدوِرتایز) را در قالب مطالب ژورنالیستی قرارداده اند که هم برای صاحب آگهی فایده بخش تر است و هم برای مخاطب که دشوار است بتواند پولی بودن مطلب را تشخیص دهد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved