روزنامک: نسلي خشن و خشمگين
4 بهمن 1399 - 23 ژانويه 2021

نسلي خشن و خشمگين

روانشناسان و جامعه شناسان طرف مصاحبه، به روزنامه نگاران گفته بودند که با مشاهده اين عكس كه بامداد 26 نوامبر 2005 در بغداد گرفته شده و جمعي نوجوان عراقي را در حال تماشاي حريق ناشي از يك انفجار انتحاري نشان مي دهد به اين واقعيت رسیده اند؛ نسلي كه به انفجارهاي روزانه، خونريزي و ناامني و مصائب خوي بگيرد، در آينده ـ تفکر و عمل خاص و متفاوت از انسان قرن گذشته خواهد داشت. چنين وضعيتي در پاکستان، افغانستان، ليبي، نيجريه، ... و يمن نيز ديده مي شود که به نظر مي رسد بخشي از زندگاني روزمره مردم این کشورها شده است و مردم سایر نقاط که این عکس و خبرها را در رسانه های خود می بینند به آن عادت می کنند. نوجواناني كه در اين برهه در آن چند کشور رشد و نمو کرده اند و انفجار و مرگ چشم و گوششان را پُر كرده است، نسلي خشن و خشمگين خواهند شد.
     رسانه ها درباره عکس بالا نوشته بودند: راننده اتومبيلي كه منفجر شده است خودرا به دو اتومبيل ضد گلوله رسانده و آنها را منفجر كرده بود كه سرنشينان آن دو اتومبيل چند خارجي مقيم عراق بودند. در اين انفجار چهار تن كشته شده بودند.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved