روزنامک: تلفات جنگ جهانی دوم حدود 80 میلیون ـ مرگ 27 میلیون روس
4 بهمن 1399 - 23 ژانويه 2021

تلفات جنگ جهانی دوم حدود 80 میلیون ـ مرگ 27 میلیون روس

13 دسامبر 1947 (دو سال و چند ماه پس از پایان) آمار تلفات جنگ جهانی دوم اعلام شد. طبق این آمار؛ در این جنگ و مستقیما (در جریان درگیری ها و نَه بمناسبت آن)، کمی بیش از 55 میلیون تَن کشته شدند. از این شمار، تلفات اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي بیش از همه و حدود 35 میلیون نفر بود که 27 میلیون از آنان روس بودند. در این جنگ؛ آلمان که آن را آغاز کرده بود حدود 7 میلیون تلفات داد. آمریکا حدود 420 هزار، انگلیس 450 هزار و به علاوه، حدود 3 میلیون نظامی هندی که با ارتش انگلیس بودند، 600 هزار فرانسوی، کمی بیش از 500 هزار ایتالیایی، نزدیک به 3 میلیون ژانی و ... کشته شدند. حدود 25 میلیون انسان دیگر بمناسبت این جنگ ـ نَه مستقیما و مثلا از گرسنگی و کمبود دارو و ... جان دادند ـ جمع کل حدود 80 میلیون.
    
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved