روزنامک: زني كه 62 بار شوهر كرده بود! - عادت رواني تکرار ازدواج و ... ـ ازدواج مهم ترین اقدام یک فرد در طول زندگی ـ تدریس ازدواج درست در مدارس
4 بهمن 1399 - 23 ژانويه 2021

زني كه 62 بار شوهر كرده بود! - عادت رواني تکرار ازدواج و ... ـ ازدواج مهم ترین اقدام یک فرد در طول زندگی ـ تدریس ازدواج درست در مدارس

«ترز وان» يك بانوي آمريكايي 21 دسامبر سال 1922 در جلسه دادگاه اعتراف كرد كه در طول عُمر خود تا آن زمان 62 بار شوهر كرده بود و با اين اعتراف نام خود را وارد تاريخ اجتماعي كرد، زيرا كه 62 بار ازدواج براي يك زن سابقه نداشته است.
     وي به شكايت آخرين شوهرش به دادگاه احضار شده بود. او گفت كه «شوهر كردن» عادت او شده است و نمي تواند بيش از چند هفته تا چند ماه با يك شوهر زندگي كند و اگر شوهر با زبان خوش راضي به جدایی نشود دست به زجر دادن او مي زند.
     در پي اين اعتراف، بسياري از روانشناسان، داوطلب بررسي در باره اين عادت (اعتیاد) بانو ترز شدند. بعدا نتيجه اين بررسي ها به صورت يک اصل در روانشناسي درآمده است که «تکرار ازدواج» و تعدّد «پارتنِر سِکس» و نيز تَن فروشي و همجنسبازي به صورت عادت در مي آيد و تَرک چنين عادتي نياز به شرکت در کلينيک هاي ويژه دارد.
     روانشناسان و جامعه شناسان همچنین به این واقعیت دست یافتند که اشتباه در ازدواج نخست (عدم رعایت اصول سه گانه؛ تناسب؛ هماهنگی وعلاقه مندی صمیمانه) سبب تکرار ازدواج و عمدتا با همان اشتباهات و در نتیجه تغییر رفتار می شود و آن فرد زندگانی سعادتمندانه نخواهد داشت.
     در پی به دست آمدن این اصول، در بسیاری از کشورها، تدریس چگونگی انتخاب درست شریک زندگی، به صورت فصلی تازه بر درس تعلیمات اجتماعی مدارس متوسطه اضافه شده است، زیراکه «ازدواج» مهمترین اقدام یک فرد در طول حیات خودش است که اگر در انتخاب اشتباه کند، در طول زندگانی از پیروزمندی های دیگر لذت کامل نخواهد بُرد.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved