روزنامک: برگی از تاریخ آمریکا ـ سرانجام چروكي ها
4 بهمن 1399 - 23 ژانويه 2021

برگی از تاریخ آمریکا ـ سرانجام چروكي ها

19 دسامبر سال 1827 قبيله چروكي از بوميان امريكا داراي قانون اساسي و حكومت انتخابي براي خود شد و منطقه كوهستاني غرب كاروليناها، شمال جورجيا و شرق تنسي را«ملت = كشور چروكي» اعلام كرد و مرزهاي آن را مشخص ساخت. چروكي ها آبادي نشين و كشاورز بودند. در سال 1820 يك دانشور چروكي به نام «سيكوويا» براي چروكي ها الفباي سيلابي ساخته بود كه يادگرفتن آن براي مردان زير 40 سال اجباري بود.
     در دهه 1830، با وجود پشتيباني رييس ديوان عالي امريكا از قرارداد صلح اين دولت با قبيله چروكي، ارتش آمريكا سرزمين اين قبيله را اشغال، اراضي آن را ميان مهاجران اروپايي تقسيم كرد و افراد قبيله را با پاي پياده و در شرايط سخت به منطقه يي كه اينك «اكلاهما» خوانده مي شود كوچ داد. اين كوچ سه سال طول كشيد و يك سوم چروكي ها ضمن راه جان سپردند. اين «راهپيمايي اجباري» در تاريخ آمريكا به راهپيمايي گريه و مرگ معروف شده است.
     در اكلاهما، چروكي ها همانند اروپاييان مهاجر به كشاورزي از جمله كشت پنبه و دامداري و صنايع كوچك پرداختند كه مورد حسد مقام هاي محلي قرار گرفتند. چروكيها که چنين ديدند براي دفاع از منافع خود با چهار قبيله سرخپوست متمدن ديگر متحد شدند كه دولت اسناد مالكيت اراضي آنها در اكلاهما را ابطال كرد و سفيد پوستاني كه بتازگي از اروپا به آمريكا مهاجرت كرده بودند، آنها را تصاحب كردند و ... و در سال 1907 استیت اكلاهما در آنجا تاسيس شد.
     در سال 2000 جمعيت چروكي های آمریکا حدود شصت هزار نفر بود يعني كمتر از يك دهم شمار ايشان هنگام ورود انگليسي ها به امريكاي شمالي در سال 1607.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved