روزنامک: سالروز درگذشت «نایتینگل» مادر حرفه پرستاری در جهان
19 شهريور 1400 - 10 سپتامبر 2021

سالروز درگذشت «نایتینگل» مادر حرفه پرستاری در جهان

13 آگست سالروز درگذشت Florence Nightingale معروف ترین پرستار است که «مادر حرفه پرستاری» عنوان گرفته است. بزرگداشت نایتینگل درعین حال، یادآوری جنگ کریمه محل جنگ پُرتلفات و طولانی چند دولت اروپایی و عثمانی با روسیه است. نایتینگل بود که آموزش پرستاری نوین را بنانهاد. وی که یک انساندوست انگلیسی بود در 90 سالگی در 1910 فوت شد.
    شهرت نایتینگل از کمک به درمان نظامیان در جنک کریمه است. وی در کار درمان نظامیان مجروح این جبهه، به انسان مجروح ـ صرف نظر از ملیّت او و اینکه نظامیِ دشمن است و یا دوست توجه داشت. جنگ کریمه از 1853 تا 1856 طول کشید.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved